Teams

Teams die de ontwikkeling van de zorgzone en de uitvoering van zijn missies ondersteunen.

Teams

Team van de zorgzone

Een team dat bij het uitvoeren van zijn opdrachten elke dag samenwerkt met de welzijns- en gezondheidsactoren van de zorgzone. De activiteit van het team is afgestemd op die van de teams van de andere zorgzones en wordt ondersteund door het gewestelijk team van Brusano.

rect-bottom

Alice

LANNOO

Coördinator

alice.lannoo@brusano.brussels
rect-bottom

Aurélie

GRIMARD

Coördinator

aurelie.grimard@brusano.brussels
rect-bottom

Christopher

JÖNCK

Coördinator

christopher.jonck@brusano.brussels
rect-bottom

Ersilia

LOPES GOUDIABY

Preventie en gezondheidsbevordering

ersilia.lopes@brusano.brussels
rect-bottom

Sasha

DE JONGHE

Preventie en gezondheidsbevordering

sasha.dejonghe@brusano.brussels
rect-bottom

Valentin

DEBRIL

Preventie en gezondheidsbevordering

valentin.debril@brusano.brussels

Ondersteuningsgroep van de zorgzone

Deze groep is voortdurend in beweging en ontwikkeling om de diversiteit van de deelname te vergroten, het overleg met de belanghebbenden te ondersteunen en de lopende hervormingen en projecten in de zorgzone op elkaar af te stemmen.

  • Barbara GIAGNORIO (Sociale coördinatie 1060)

  • Bettina KENDIP (BruZEL)

  • Emilie SPITAELS (Sociale coördinatie 1180)

  • Marie-Catherine NAVARRE (Sociale coördinatie 1170) 

  • Michel JORIS (Ambassadeur PsyBru)

  • Paola MAGI (Sociale coördinatie 1190)

  • Pierre-Michel ROUSSEAU (Sociale coördinatie 1050)

Actieraad van de zorgzone

De actieraad van de zorgzone zal het orgaan zijn dat het actieplan aanstuurt. Het zal bestaan uit alle welzijns- en gezondheidsactoren van het gebied die zich willen inzetten voor het uitvoeren van de acties van de zorgzone. Momenteel wordt het overleg georganiseerd als onderdeel van het Veranderatelier.