Nieuws

Infosessie bij de Sociale Coördinatie in Elsene

21 mrt

Op 21 maart 2024 was er een infosessie van de Sociale Coördinatie van Elsene bij zorgzone Zuid om de nieuwe Brusselse territoriale organisatie en de gevolgen ervan toe te lichten en informatie te geven over de ondersteuning die de zorgzones bieden aan professionals in welzijns- en gezondheidsorganisaties.

 

Het team van zorgzone Zuid wil graag het volgende over deze bijeenkomst met jullie delen:

 

“Brusano werkt al meer dan een jaar actief samen met de verschillende sociale coördinaties in Brussel. Nadat de geïntegreerde hervorming van de welzijns- en gezondheidssector (GWGP en gezamenlijk decreet en ordonnantie) in context werd geplaatst, werd op verzoek van Pierre-Michel Rousseau (sociaal coördinator van Elsene) afgesproken dat Brusano de uitdagingen in de zorgzones zou voorstellen. Het gaat dan onder meer om de nieuwe missies die het sinds 2024 op zich heeft genomen, het daaruit voortvloeiende stappenplan en de kansen die de verenigingssector zal kunnen grijpen. Het leek inderdaad noodzakelijk dat de actoren op het terrein in Elsene de acties toelichtten zodat de structuren kunnen samenwerken en voorstellen kunnen doen. We benadrukten nogmaals de noodzaak om ervaringen te delen en te netwerken. Bij het uitwisselen van ervaringen hadden we de kans om het stappenplan in verband te brengen met de specifieke problemen in Elsene. Dat was een kans voor het team van de zorgzone om een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen van het gebied, maar ook voor de actoren in Elsene om grip te krijgen op de thema’s buiten hun eigen grenzen. Dankzij die gesprekken konden we de structuren ondersteunende tools op het vlak van reflectie en co-constructie (Helpdesk, Focus, opleidingen enz.) die we al enkele jaren gebruiken, aanbieden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de actoren concrete belangstelling getoond en konden ze zich inleven in onze huidige en toekomstige acties.

 

Meer in het algemeen zijn het de teams van de zorgzones die deze informatiesessies organiseren. Ze zijn bedoeld om de welzijns- en gezondheidsstructuren en -diensten in Brussel te ondersteunen. Daarmee willen ze hen toegang geven tot informatie, meer te weten komen over de bestaande structuren en het netwerk in en rond hun zorgzone en hen herinneren aan de middelen die tot hun beschikking staan. Daarnaast willen ze precieze informatie geven over specifieke thema’s zoals diabetes, palliatieve zorg, geestelijke gezondheid, verslavingsproblematiek, het zorgtraject, toegang tot zorg, verzekerbaarheid enz.

 

 

Wil je meer te weten komen over de onderwerpen van de informatiesessies die georganiseerd kunnen worden? Of wil je een informatiesessie plannen in jouw afdeling of structuur? Neem dan contact op met de teams van de zorgzones.