Evenementen

Verander atelier juni 2024

13 jun

Wat is “Veranderatelier” in een notendop?

Het veranderatelier is een plaats waar sociale en gezondheidsprofessionals, begunstigden, patiënten en zorgverleners elkaar kunnen ontmoeten, informatie kunnen inwinnen, zich kunnen organiseren en samen acties kunnen opzetten die beantwoorden aan de behoeften van de buurt. Deze missies zijn: kennis, netwerken, coördinatie en gezondheidspreventie/promotie.

 

Laten we op 13 juni 2024 samenkomen voor de 5e bijeenkomst van de Zorgzone Zuid.

 

Het programma: De Zorgzone Zuid, mijn structuur en ik

  • De uitdagingen van de zorgzone begrijpen, een uitgestrekt gebied
  • Deelnemen aan de overlegorganen van de zorgzone: Actiegroep zorgzone, mobilisatiegroep, thematisch overleg, enz.
  • Concrete acties opzetten en bevorderen : Open Dagen (Melting Papot’), telefonische hulplijn (Helpdesk) en thematisch overleg over geestelijke gezondheid.
  • Samen verder gaan: Laten we praten over sociale en gezondheidspreventie. Uw problemen, uw inspirerende praktijken en uw behoefte aan ondersteuning.
  • Lunch!

 

Voor een samenvatting van het werk dat sinds het najaar van 2022 is gedaan naar de website van Verander atelier. Je vindt er al het materiaal en samenvattingen van de bijeenkomsten.

 

Doe met ons mee om collectieve actie te ondernemen in jouw zorgzone!

Praktische info