Nieuws

Informatiepunt bij de gezondheidsactoren van Ukkel op 20 juni 2024

09 jul

Op donderdag 20 juni 2024 heeft een deel van het team van de Zorgzone Zuid een ontmoeting gehad met een panel van gezondheidsactoren uit Ukkel tijdens de vergadering van het gezondheidsplatform op initiatief van schepen M. Daniel Hublet en moderator M. Franck Uhry.

 

Na een presentatie van de medische uitdagingen op het Brusselse grondgebied en meer specifiek in Ukkel door Cécile Avril voor de FBHAV, hebben we het territorialiseringsproces uitgelegd dat dit jaar van start is gegaan.

 

We hebben onze structuur, onze governance, het team en de overleglocaties voor de gehele Brusselse sociale gezondheidssector gepresenteerd. We hebben de middelen gepresenteerd die door het veld kunnen worden ingezet (helpdesk, thematische overleggen, website en opendeuren) en hebben benadrukt hoe belangrijk hun deelname is om de inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.