Nieuws

Informatiepunt tijdens de AV van Rézone op 7 juni 2024

03 jul

Het avontuur van de vzw Rézone komt ten einde, maar één ding is zeker, de vzw heeft een stempel gedrukt op de sociale gezondheids- en geestelijke gezondheidssector in de Zorgzone Zuid.

 

Daarom is het belangrijk om continuïteit te waarborgen in de acties die in de Zorgzone Zuid zullen plaatsvinden. De duurzaamheid van de acties zal door talrijke actoren in de sector moeten worden gewaarborgd, en in deze context werd het coördinatieteam van de Zorgzone Zuid uitgenodigd door François Wyngaerden, coördinator van Rézone.

 

1e actie:

In de geest van de week georganiseerd door Rézone gedurende meerdere jaren, zal de Zorgzone Zuid een opendeuren week organiseren van 18 tot 22 november.

 

2e actie:

Continuïteit bieden aan de WG geestelijke gezondheid met de thematisch overleg Geestelijke gezondheid, gelanceerd in april, een ontmoetingsplaats waar alle actoren in de sociale en gezondheidssector betrokken kunnen zijn.

 

De actoren, aanwezig tijdens de AV van Rézone op 7 juni, hadden de gelegenheid om van gedachten te wisselen over het belang en de complementariteit van de thematische raadpleging Geestelijke gezondheid ten opzichte van de bestaande structuren.

 

De aanwezige structuren hebben ook interesse getoond in het potentieel van een zorgzone en de complementariteit ervan met de andere territoriale niveaus (regionaal en vooral buurt). Dit presentatiemoment werd afgesloten met een vraag-en-antwoordsessie.